صفحه اصلي > راهنمای استفاده > نحوه تهیه نمونه خاک 

دستور العمل نمونه بردای از خاک

طرز صحيح نمونه برداري از خاك مي تواند به عنوان پايه شناخت وضعيت خاك مزرعه و يا باغ مورد توجه قرار گيرد . چنانچه به طرز صحيح نمونه برداري دقت نشود نمي توان به نتايج واقعي درخصوص خاك موردنظر رسيد.

طرز نمونه برداري

1.  زمين مورد نظر براي نمونه برداري به قطعات يكنواخت از لحاظ بافت، رنگ، شيب، ميزان فرسايش، كشت سالهاي قبل، تناوب،  نوع محصول و غيره تقسيم بندي مي شود. (شكل شماره 1)

تقسیم بندی بافت های یکنواخت زمین کشاورزی

2. هر نمونه آزمايشگاهي  با توجه به وضعيت زمين و تناوب زراعي حداكثر از يك مساحت 10هكتاري تهيه مي شود و براي مساحت هاي بيشتر به همان نسبت تعداد نمونه ها بيشتر می گردد.

3. عمق نمونه برداري بستگي به نوع محصول، ميزان رشد و عمق ريشه محصول دارد. اكثراً در محصولات زراعی و صیفی از عمق 0-30 سانتی متری و در مورد باغات میوه سه نمونه یکی از سطح خاک تا عمق 30 سانتی متر، یکی از عمق 30 تا 60 سانتی متر و دیگری از عمق 60 تا 90 سانتی متری به طور جداگانه تهیه می شود. در موارد ضروری می توان پروفیل خاک را تا عمق بیشتری نمونه برداری نمود.

4. در قطعه زمین مورد نمونه برداری، می توان به حالت زیگزاک (حرفW  یا  Zیا N) حرکت نموده و حداقل در 8 الی 10 نقطه زمین به فواصل تقریباً مساوی نمونه های یک کیلوگرمی تهیه شود.

5.  برای برداشتن هر نمونه خاک، ابتدا 5 سانتی متر رویی خاک را کنار زده و سپس با بیل گودالی به عمق 30 سانتی متر در خاک حفر کرده و سپس از کنار گودال از مقطع صفر تا 30 سانتی متر یک نمونه خاک به وزن تقریبی یک کیلوگرم برداشته شود ( شکل شماره 2). در مورد نمونه برداری از سایر عمق ها هم به همین ترتیب اقدام می شود.

طریقه نمونه برداری از خاک زمین کشاورزی

6. نمونه های یک کیلوگرمی برداشته شده  از نقاط مختلف زمین و از یک عمق را با هم مخلوط نموده و از این مخلوط، یک کیلوگرم خاک را داخل پلاستیک ریخته و در آن را محکم می بندیم. سپس روي كيسه برچسب زده، مشخصاتی مانند عمق نمونه برداری، تاريخ، محل، شماره تماس، نام صاحب نمونه، كشت سال قبل و ...  را ذكر مي‌كنيم. در نهایت نمونه در اسرع وقت به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال می شود.

ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-91200201

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh