پکیج مخصوص چالکود برای درختان:

نام پکیج

کود 12-12-36 NPK خضراء

کود کلات میکرو کامل خضراء جمع (کیلوگرم)
مخصوص چالکود خضراء 4 کیلوگرم 3 کیلوگرم 7

این پکیج،  جهت حدود 30 درخت می باشد.

 بسته به نوع و سن درخت، 100 تا 130 گرم 36-12-12 NPK، 100-50 گرم کود کلات میکروکامل طبق نکات زیر چالکود گردد. بهترین زمان برای این کار از زمان برگ ریزان تا آخر اسفند و متورم شدن جوانه‌ها می‌باشد تا کود چالکود شده در معرض رطوبت قرار گیرد. این زمان برای چالکود بهترین زمان کود دهی محسوب می‌شود زیرا هنگامی که درخت آماده جوانه‌زنی وبیدار شدن از خواب زمستانی است به انرژی و تغذیه بیشتری احتیاج دارد تا استارت جوانه‌زنی زده شود. حتماْ توجه شود چالکود در مسیرآب قرار داشته باشد و آب کاملاْ اطراف و روی چاله را پوشش دهد.

ضمناً عمق چاله‌ها 30 تا5۰ سانتیمتر باشد که در موقع بیل‌زنی کود موجود در داخل چاله‌ها بیرون نریزد. بهترین موقعیت برای چالکودها یک سوم سایه انداز درخت می‌باشد که ریشه‌های موئین و جذب کننده در آنجا مستقر می‌باشند.

ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-91200201

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh