صفحه اصلي > محصولات > پکیج‌های خضراء > گلخانه‌های خاکی 

پکیج مخصوص گلخانه‌های خاکی:

نام پکیج

کود 12-12-36NPK 
خضراء

کود کلات میکرو کامل خضراء کود کلات آهن خضراء کود 20-20-20 NPK 
خضراء
کود کلات کلسیم خضراء کود کلات منیزیم خضراء کود نیتروژن خضراء جمع  (کیلوگرم)
مخصوص گلخانه‌های خاکی خضراء 8 1 1 8 6 4 4 32

 

بنا به فصل، نوع محصول، تعداد دفعات آبیاری در هفته و... این پکیج برای 1000 متر گلخانه خاکی برای مدت 50 تا 70 روز قابل مصرف می‌باشد. با توجه به این که فواصل و فرکانس آبیاری در هفته در هر گلخانه تابعی از فصل، نوع محصول، منطقه، شرایط آب و هوایی، مرحله فیزیولوژیک گیاه  و عوامل دیگر می‌باشد، بنابراین دستور مصرف به شکل کلی بیان می‌گردد تا برای همه قابل استفاده باشد.


در هر سه آبیاری متوالی نوبت اول جهت آبیاری خالی و دو نوبت بعدی جهت کودآبیاری اختصاص داده شود.

در نوبت اول کودآبیاری، کودهای زیر در هر 1000 متر مربع گلخانه با مقادیر ذکر شده مصرف گردد:

800 گرم  کود کلات کلسیم، 500 سی‌سی کود نیتروژن، 250 گرم کود کلات آهن، 1 کیلوگرم کود 20-20-20

در نوبت دوم کودآبیاری کودهای زیر در هر  1000 متر مربع گلخانه با مقادیر ذکر شده مصرف گردد:

1 کیلوگرم  کود 36-12-12، 500 گرم کود کلات منیزیم، 250 گرم کود کلات میکرو کامل 

ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-91200201

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh