پکیج مخصوص پرورش نشاء:

نام پکیج

کود کلات میکرو کامل خضراء

کود 20-20-20   NPK خضراء کود فسفر خضراء کود کلات منیزیم خضراء کود کلات مس خضراء کود نیتروژن خضراء کود کلات آهن خضراء کود کلات کلسیم خضراء جمع  (کیلوگرم)
مخصوص پرورش نشاء خضراء 1 10 3 1 1 1 1 1 19

 

*این پکیج  جهت 10 هزار لیتر کودابیاری می باشد. بسته به نوع نشاء و مرحله رشدی آن و نیز شرایط آب و هوایی و... فرمولاسیون مورد استفاده متفاوت خواهد بود اما در دو حالت زیر فرمولاسیون کلی قابل ارائه خواهد بود. لازم به ذکر است کود پتاسیم جهت کامل بودن پکیج گنجانده شده تا در مواقع خاص مورد استفاده قرار گیرد.

  • جهت نشاء در اوایل دوره رشد و برای ریشه زایی قوی‌تر در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

250 گرم کود 20-20-20، 250 گرم کود فسفر، 100 گرم کود کلات کلسیم، 50 گرم  کود کلات منیزیم، 30 گرم کود کلات میکرو، 20 گرم کود کلات آهن، 5 گرم کود کلات مس

  • جهت نشاء و برای رشد رویشی قوی‌تر در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود: 

400 گرم کود 20-20-20، 100 سی‌سی کود نیتروژن، 200 گرم کود کلات کلسیم، 100 گرم کود کلات منیزیم، 30 گرم کود کلات میکرو، 20 گرم کود کلات آهن، 5 گرم کود کلات مس

ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-91200201

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh