خواص و تاثیرات نانو کودهای کلاته خضراء
  • افزایش راندمان فتوسنتز و کلروفیل سازی گیاه و در نتیجه سرسبزی و شادابی آن.
  • افزایش تعداد و سطح برگ.
  • جلوگیری از ریزش گل و محصول و کاهش ضایعات و در نتیجه افزایش بهره وری.
  • افزایش مقدار محصول در هکتار یا افزایش عملکرد.
  • افزایش کیفیت محصول (غنی سازی یا افزایش مواد مغذی محصول، افزایش ماندگاری در سردخانه، افزایش متابولیت ثانویه در گیاهان دارویی، مقاومت بیشتر در برابر آفات یا کاهش سمپاشی، مقاومت در برابر سرمازدگی و تنش های محیطی و...)
                 
  • اصلاح بافت خاک و کاهش آلودگی آب های زیرزمینی.
  • افزایش متابولیسم گیاهان و جذب بیشتر و مؤثرتر عناصر و کودهای اصلی (مصرف بهینه کودها).
  • رساندن هدفمند میکروالمنت ها به بافت های مشخص بعنوان یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی به جهت کاهش آلودگی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و مصرف بهینه کودها (کم ترین مصرف کود، بیشترین خروجی).
ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh